Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Aankomst en vertrek
U bent welkom in het huisje vanaf 14 uur ’s middags. Vertrek uit het huisje voor 10:30 uur s’ ochtends of later in overleg. De sleutel kunt u afgeven of door de brievenbus van de voordeur gooien.  Bij latere betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in het vakantiehuisje blijft de volledige huurprijs verschuldigd.

Gebruik van huisje
Bij aankomst controleert u zelf of het vakantiehuis en inventaris compleet en onbeschadigd zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, meldt dit dan z.s.m. aan ons. Wij zullen ons uiterste best doen het te repareren of te vervangen of aan te vullen. Normaal gebruik van water en elektra is kosteloos. Indien blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik dan zullen daarvoor kosten aan de huurder in rekening worden gebracht.

Teruggaaf huisje, borg en schade
U dient het huisje opgeruimd en schoon achter te laten. Vuilnis kunt u deponeren in de grijze kliko’s op het pad naar het huisje. Glaswerk kunt achterlaten naast de kliko’s. Meubels en keukeninventaris staan weer op hun originele plaats en zijn compleet.  In het te betalen totaalbedrag zit een borg verwerkt. Na uw vertrek bekijken we in of alles in de woning in orde is en storten u z.s.m. de borg terug. Eventuele schade, verontreinigingen of vermissing zal op de borg in mindering worden gebracht. We beoordelen altijd naar alle redelijkheid. De onregelmatigheden worden door ons gefotografeerd en naar u gemaild. In de praktijk hebben we zelden iets van de borg moeten inhouden en behandelen de gasten de woningen met veel respect.  Mocht u tijdens uw verblijf een schade of tekortkoming ontdekken, breng ons dan direct op de hoogte. Eventuele acties kunnen dan meteen genomen worden zodat de gevolgen en overlast voor u en uw huuropvolger zoveel mogelijk beperkt blijven. Bij schade die het bedrag van de borg te boven gaat, zullen wij rechtstreeks met u contact opnemen om samen tot een bevredigende oplossing te komen en (eventueel via uw WA-verzekering) tot een vergoeding van de schade zien te komen.

Huurders
Verblijf van meer of andere personen in een vakantiewoning dan op de boekingsbevestiging overeengekomen, c.q. dan het voor die woning geldende maximale aantal, is niet toegestaan zonder toestemming , en kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Ook is het niet toegestaan het huis te gebruiken voor commerciële doeleinden of als feestlocatie.

Annulering
Bij annuleringen tot en met 30 dagen voor de aankomstdatum is de huurder 50% van het huurbedrag  verschuldigd. Bij annuleringen binnen 30 dagen voor aankomstdatum is 100% van het huurbedrag plus de volledige nevenkosten verschuldigd. Bij annulering vervalt voor de huurder het boekingsrecht op de boeking.

Betaling
Uw boeking wordt definitief als de betaling op de bankrekening bijgeschreven is. Het volledige bedrag dient vooraf betaald te worden. Indien bij aankomst het volledige bedrag niet is ontvangen heeft u geen recht de vakantiewoning te betrekken.

Aansprakelijkheid
De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in het gehuurde vakantiehuis.
b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het vakantiehuis, tijdelijk uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de vakantiewoning.
c. schade of letsel als gevolg van het gebruik van het vakantiehuis, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond het vakantiehuis.
De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in of rond het gehuurde vakantiehuis bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning zullen de kosten aan de huurder worden doorberekend. De verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.
Op alle geschillen tussen huurder en verhuurder is Nederlands recht van toepassing.

Overlast
Indien u overlast bezorgt voor omwonenden, zoals het niet respecteren van de nachtrust of algemeen geldende gedragsregels, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de huurder en de medehuurders de toegang tot het vakantiehuis te ontzeggen, dit zonder restitutie van huurgelden.

Klachten
Als u een klacht heeft over de vakantiewoning , vragen wij u dringend deze direct aan ons kenbaar te maken. Wij nemen uw klachten serieus en zullen proberen deze naar tevredenheid op te lossen. Indien gebreken aan het vakantiehuis niet binnen een redelijke termijn hersteld kunnen worden en dit ten koste gaat van het vakantiegenot van de huurder, zullen we bepalen of een compensatie mogelijk is. Klachten die pas ten ore komen op de dag van vertrek of daarna kunnen nimmer lijden tot claims.

Recht van toegang verstrekken wij na betaling van de volledige huurprijs en bevestiging.